Loading…

Konstelace

Systemické nebo rodinné konstelace jsou metodou, která nám nabízí unikátní a zcela jedinečný pohled na řešené téma.

Co lze při konstelaci řešit?

Fyzické problémy a jejich symptomy (např. bolest nohou, dráždivý žaludek, zánět močového měchýře, nadváhu).

Psychické záležitosti – strachy, nízké sebevědomí, malá sebedůvěra, ale i vztahové či rodinné záležitosti (kupř. nevyřešený vztah s matkou, problematická komunikace s otcem, nedůvěra k současnému partnerovi, ale i nevyřešený vztah s prarodiči, sourozenci nebo s vlastními dětmi).

Nemusí se jednat pouze o rodinné záležitosti. Konstelace mohou pomoci i při více či méně vyhrocených vztazích na pracovišti, vztahu k finanční hojnosti…

Jak konstelace probíhá?

Záleží na tom, jestli se jedná o konstelaci skupinovou nebo individuální.

Skupinová konstelace

Při skupinové konstelaci se sejde menší či větší skupina účastníků.

Jako skupina účastníků se dají považovat i 2 lidé, kteří spolu mohou velmi zajímavě interagovat. Zpravidla se však schází účastníků více 🙂

Průběh skupinové konstelace

Skupina účastníků se sejde v bezpečném prostředí s konstelářem (= ten, co konstelaci vede).

Zájemce o konstelaci (=klient/ka) se posadí vedle konsteláře a začíná úvodní vyptávání. Co chce klient řešit? Vyskytly se v jeho životě nějaké traumatické události? Pochází klient z úplné rodiny? Má sourozence? Zemřel mu nějaký ze sourozenců či matka klienta někdy o potenciálního sourozence přišla? Neřešily prarodiče nějaké těžké a závažné události (znárodnění majetku, odsun z domu, sebevražda/alkoholismus/deprese předků) …

Po úvodním dotazníku vznese klient/ka záměr své konstelace. Co by měla konstelace přinést a co je jejím cílem?

Klientka Hanka chce řešit svůj komplikovaný vztah s přítelem Markem.

Konstelář instruuje Hanku, aby si vybrala zástupkyni za sebe a zástupce za přítele Marka.

Bez velkého přemýšlení Hanka vstane ze židle a rozhlédne se po dalších účastnících semináře. „Hm, zástupkyni za sebe…“ honí se Hance hlavou. „Vůbec nevím, kdo by to měl být, ale táhne mě to k Elišce. Tak to asi bude ona.“ Vybírá Hanka intuitivně zástupkyni za sebe.

„Eliško, prosím, mohla bys být teď já?“ Vysloví nahlas Hanka prosbu k Elišce a natahuje k ní ruce.

Eliška souhlasí. Vstává ze židle a čeká.

„Vyber ještě zástupce za Marka.“ Instruuje konstelář Hanku dál.

Hanka se prochází kolem jednotlivých účastníků a hledá zástupce za Marka.

„No, já nevím… Marek… Marek… Kdo by mohl být Marek?“ Přemýšlí Hanka a najednou se zastaví před Pepou.

„Pepa? Marek? Tak dobrá.“ Řekne si pro sebe a natáhne ruce k Pepovi: „Pepo, prosím, mohl bys jít za Marka?“

„Beze všeho.“ Souhlasí Marek, který vstává ze židle a postaví se vedle Elišky, která je právě v roli Hanky.

Zástupkyně za Hanku a zástupce za Marka stojí vedle sebe a čekají, až je Hanka postaví do konstelace.

Hanka bere zástupkyni Elišku za ramena a postaví ji o 2 metry dále od zástupce za Marka. Také Elišku otáčí zády k zástupci za Marka.

Hanka se vrací se k zástupci za Marka. Bere ho za ramena a posune ho sotva o dva kroky. Jeho pohled směřuje na Elišky záda.

Nyní je konstelace postavená a Hanka si jde sednout na místo, odkud může dobře sledovat průběh konstelace.

Konstelář se zeptá nejprve zástupkyni za Hanku: „Jak se cítíš?“

A zástupkyně odpovídá: „Blbě! Nikdo si mě nevšímá a jsem každýmu ukradená!!“

Dále se konstelář ptá zástupce za Marka: „Jak se ti daří?“

A zástupce odpovídá: „Jsem v pohodě a v klidu. Nechápu, proč je ke mně otočená zády a co tam Hanka nacvičuje, ale nijak se mě to nedotýká.“

Konstelace pokračuje dále a začíná se řešit to, proč je Hanka otočená zády k Markovi a má tak silný vnitřní pocit nedocenění od okolí.

Postupně se rozkrývá příčina a při konstelaci se přichází na to, že Hanka není ve vztahu s Markem na stejné rovině. Cítí se jako malá sedmiletá holčička, o kterou rodiče neměli zájem. Tak se k nim otočila zády, sedla si naštvaná do kouta a plakala. Přesně tak, jak se otáčí dneska zády k Markovi…

Klientka Hanka celou konstelaci sleduje a začíná si dost věcí uvědomovat…

Individuální konstelace

Při individuální konstelaci nefigurují účastníci semináře jako zástupci za Hanku a Marka, ale symboly, figurky nebo jiné pomocné prvky.

Hanka si místo zástupkyně za sebe a zástupce za Marka vybere symboly. Symboly rozmístí do prostoru tak, jak si myslí že spolu interagují.

Nejdříve se Hanka postaví na symbol, který symbolizuje ji. Nacítí se na pocity, které vnímá. Mohou ji napadat i různé myšlenky.

Po chvilce jde postavit na další symbol v konstelaci, který představuje jejího přítele Marka.

Hanka se na Marka naciťuje. Zjišťuje jeho pocity a situaci vidí z jeho úhlu pohledu.

Postupně se příčina problému objasňuje a dochází k uvolnění.

Fotka z průběhu individuální konstelace