Loading…

Regresní terapie

HLUBINNÁ ABREAKTIVNÍ PSYCHOTERAPIE (HAP)

Pomocí metody hlubinné abreaktivní psychoterapie (často nazývané jako regresní terapie či zkráceně regrese) lze účinně řešit a zpracovávat traumata z minulosti. Jedná se o propracovanou metodu, na jejímž počátku v České republice stál Andrej Dragomirecký, který přesně a jednoznačně propracoval postup metody HAP.

Proč abreaktivní?

Slovo abreakce označuje odreagování, uvolnění nepříjemné emoce či napětí. Při HAP jsou zpracovávány nepříjemné vjemy a traumata, které postupně během sezení odeznívají a dochází k odreagování nepříjemných zážitků z minulosti (Dragomirecký, 2007).

Princip metody

Princip HAP je založen na asociacích. Využívá se přímo regresní asociační techniky, která umožňuje si vybavovat a znovu prožít nejenom události stávajícího života včetně vlastního narození.

Mechanismu asociací vděčíme mimo jiné i za to, že jsme schopni poznávat věci, které jsme už předtím viděli (Dragomirecký, 2007). Díky těmto asociacím se nám snadno vybaví pocity, které máme s věcí, člověkem či situací spojené.

Příklad asociace

Dva kamarádi společně na ulici potkají kočku.

Jeden z nich se rozzáří radostí a široce se usměje, neboť se mu asociuje vzpomínka na dobu, kdy si jako malý kluk hrál s kočkou u babičky, kde se cítil v bezpečí a spokojeně.

Druhý z nich se však při pohledu na kočku začne mračit a ošívat se, protože si díky asociaci vybaví, že ho v 5. třídě na základní škole kočka pokousala, ošklivě poškrábala a to mu poté způsobilo hnisavé rány, které se dlouho hojily. Při přímém kontaktu s kočkou pak může cítit napětí, strach, ale i úzkost a obavy z toho, co mu kočka opět provede.

Proč traumata a problémy zpracovávat

Možná si nyní pokládáte otázky. Proč znovu prožívat traumata, která vám byla způsobena a mnohdy jen při vzpomínce na ně cítíte spoustu nepříjemných pocitů?

Klient na začátku sezení opravdu může prožívat řadu nepříjemných pocitů, ale ty postupně opadávají a nahrazuje je úleva a uvolnění. Není proto lepší absolvovat sezení, které trvá pár hodin a během něj si tato traumata zpracovat namísto celoživotního utápění se ve starých křivdách, psychických, ale i fyzických bolestech?

Průběh sezení

Na začátku prvního sezení vyplní terapeut s klientem dotazník, ze kterého získá přehled o fyzické i psychické stránce klienta, jeho konkrétních problémech a momentálním stavu.

Po vyplnění dotazníku je nutné přesně definovat téma, které chce klient řešit. Čím konkrétněji je téma určené, tím lépe. Kupříkladu když klient řekne: „Mám alergie a chci je řešit.“, tak to je opravdu široce zvolené téma. Když ale problém konkretizuje na např. alergii na kočky nebo alergii na pyl, tak je hledání příčiny problému jednoznačnější a jasnější.

Poté začíná samotné sezení regresní terapie. Během sezení má klient zavřené oči a je při plném vědomí (nejedná se tedy o žádnou hypnózu nebo jinou změnu vědomí). Klientovi se postupně na základě asociací vybavují situace, které prožil a souvisejí se zvoleným tématem, které chce řešit. Nejdříve se jedná o situace ze současného období života klienta. Poté si klient vybavuje starší události, které prožil a přímo souvisejí s jeho problémem. Tímto způsobem se postupně klient dostane až k hlavní příčině (hlavním příčinám) jeho problému, tzn. do okamžiku, kdy bylo trauma způsobeno.

Jaké problémy lze regresí řešit:

  • psychické problémy (malé sebevědomí, nízká sebedůvěra, nedostatek uznání, úzkosti, deprese…)
  • fyzické problémy (poúrazové a pooperační stavy, nejrůznější bolesti (hlavy, kloubů, ale i fantomové), nemoci – ekzém, astma, zánět močového měchýře…)
  • ztráty blízkých osob (rozchod, smrt, potrat)
  • strachy (ze smrti, ze řízení vozidla, z uzavřených prostor …)  a fobie (z výšky, pavouků či vody …)
  • vztahové problémy (v rodině, s partnerem, s nadřízenými v práci…)
  • závislosti (alkohol, jídlo, majetek, blízké osoby…)
  • alergie (seno, pyl, srst …)
  • a další.

Kdy není regrese vhodná

HAP není vhodné podstupovat při vyšším stupni těhotenství, neboť nepříjemné vjemy prožívané matkou mohou negativně působit na plod. Dále není vhodné tuto terapii podstupovat pod vlivem drog (marihuana, alkohol, pervitin atd.) a také pod vlivem různých psychofarmak (např. léky na spaní, uklidnění či na deprese), které negativně ovlivňují schopnost vybavovat si pomocí asociací starší události a následně je úspěšně zpracovávat.

REGRESNÍ TERAPIE NA DÁLKU (PŘES MEDIUM)

Hlubinnou abreaktivní psychoterapii je možné používat i v případech, kdy z nejrůznějších důvodů není možné, aby se klient dostavil na sezení osobně. Sezení s klientem se v této situaci provádí takzvaně „na dálku“ či „přes medium (prostředníka)“.

Jaké mohou být důvody, při nichž se klient nemůže dostavit na sezení osobně?

Klient se nemůže hýbat, pouze leží a není při smyslech (např. lidé v kómatu nebo v těžkém traumatickém stavu po autonehodách apod.). Dalším důvodem může být užívání drog, antidepresiv nebo jiných léků, které silně ovlivňují klientovu psychiku a schopnost si vybavovat události z minulosti. Klient nemůže sezení osobně absolvovat i v případě, kdy nemůže či není schopný z nejrůznějších příčin komunikovat. Problematické je i sezení s osobami, které jsou závislé na alkoholu.

V takových případech je možné, aby klienta/klientku zastoupila jiná (blízká) osoba a působila jako prostředník (medium).

Uveďme si nyní příklad.

Matka, která bere silná antidepresiva, by ráda osobně absolvovala sezení HAP. Vzhledem k tomu, že tyto léky silně ovlivňují psychiku a schopnost si vybavovat události z minulosti, je nutné, aby klientku na sezení regresní terapie někdo zastoupil.

Na sezení se místo klientky (matky) může dostavit rodinný příslušník (manžel, dcera, sestra…), kamarád/ka nebo jiný známý.

S prostředníkem, jenž přijde na sezení, poté přímo komunikujeme s klientkou (v tomto případě matkou), která se chtěla na sezení původně dostavit osobně.

Prostředník tlumočí veškeré problémy, pocity a nepříjemné vjemy klienta. Tyto problémy si pak klient zpracovává jen s tím rozdílem, že není na sezení fyzicky přítomný.

Doporučení

Prosím, dbejte na to, že dotyčná osoba musí sama pomoc chtít a je žádoucí její souhlas. Bohužel nelze řešit např. manželovo neustálé popíjení alkoholu tím, že místo něj přijde na sezení manželka a bude to chtít vyřešit i přes jeho nesouhlas.

V případě jeho souhlasu jde regrese přes medium v této situaci bez problému absolvovat.

ODVÁDĚNÍ DUŠÍ POMOCÍ METODY HAP

Duše? A ještě to, že by se někam odváděli?

Rozumím, že pro mnohé ze čtenářů příspěvků na tomto webu to může znít vskutku prapodivně nebo dokonce zcela ujetě. Ale když se člověk zamyslí nad tím, co se s ním vlastně po smrti stane, tak na co přijde? Změní se díky kremaci v prach a dále přebývá v urně nebo odletí pryč s prachem, který je rozfoukán? Nebo leží navždy metr pod zemí v hrobě? Už opravdu po smrti nic není? Prostě a jen – konec? Tlustá černá čára za vším?

Určitě jste četli a také slyšeli řadu příběhů o tom, že někde „straší“. Ať již na hradech, zříceninách nebo místech, kde se v historii odehrávaly nejrůznější bitvy. Často člověk nepřikládá pověstem na hradech či jiných místech, které jsou tajemnými příběhy opředeny, velkou váhu a možná si (radši) říká, že si to ti kasteláni a průvodci vymysleli sami, aby jejich objekt byl zajímavější.

Nemusí to být ale pouze otázka historie, aby někde strašilo. Malé děti často hlásí, že někde vidí různé siluety či jiné objekty. My dospělí je (nebo sebe?) uklidňujeme a říkáme jim, že to není pravda a ať se nebojí. Co když na tom ale přeci jen něco pravdy bude?

Je opravdu možné, že by někde strašilo? A nebo někdo dokonce cíleně strašil nás např. tím, abychom si ublížili nebo spadli až na úplné dno?

Co třeba schizofrenici? S kým si oni povídají a co slýchávají za hlasy? Nemohou to být právě duše, které po smrti nenašly klid…?

Použitá literatura:

Dragomirecký, A.: Psychoterapie I. STRATOS, Praha 2007.


Mrkněte i na článek o regresní terapii, který jsem psala pro časopis Integrace a inkluze ve školní praxi, který vydává Nakladatelství FORUM.