Loading…

O mně

Jmenuji se Šárka Tůmová Janouchová Šárka Tůmová Janouchová Pro dušia před pár lety jsem dostudovala vysokou školu, konkrétně obor Ochrana životního prostředí na Univerzitě Karlově. Již od mládí jsem ráda pomáhala nejenom v přírodě, ale i lidem.

Moje vlastní problémy mě přivedly v roce 2015 k hlubinné abreaktivní psychoterapii, která je často označována jako regrese či regresní psychoterapie. Po prvním sezení jsem cítila obrovskou úlevu a také euforii. Delší dobu mi to vrtalo hlavou. Přemýšlela jsem nad tím, jak je možné, že se člověku může tak hluboce ulevit a i nad tím, že je možné si zpracovat problém, který člověka leckdy trápí spoustu let.

O čtvrt roku později jsem se přihlásila na základní kurz hlubinné regresní psychoterapie, který vedli František Cappellari a Dominika Pluhařová. Jejich dlouholetá praxe a zkušenosti vycházejí z učení od zakladatele Andreje Dragomireckého. Absolvování tohoto kurzu mě konečně přivedlo na cestu účinné pomoci lidem, kde si svoje trápení zpracují a skutečně se jim uleví.

V tuto dobu mě i moje nutkavé myšlenky přivedly na automatickou kresbu. Zpočátku jsem zcela intuitivně kreslila, co mě napadlo. V rámci automatické kresby člověk získá unikátní náhled na danou (někdy značně nepřehlednou) situaci a především tyto kresby provázely moje začátky s automatickou kresbou.

O nějaký čas později jsem začala toužit  po rozšíření mých dovedností v této oblasti a absolvovala jsem 2 kurzy automatické kresby, a to základní kurz automatické kresby u Radky Peteříkové a později kurz automatické kresby, který vedla Marcela Bakešová.

Na jaře v roce 2016 jsem absolvovala pokračovací kurz hlubinné regresní terapie, který vedli František Cappellari a Dominika Pluhařová. Pokročilé znalosti a přehled mi nyní umožňuje se věnovat i komplikovanějším životním situacím, ať již jde o špatné mezilidské vztahy nebo i další leckdy rozumem neřešitelné situace.

Na počátku roku 2020 jsem ukončila roční výcvik rodinných a systemických konstelací u Jana Bílého. Zkušenosti z výcviku uplatňuji při individuálních konstelacích s klienty.