Loading…

Automatická kresba

„A k čemu je ta automatická kresba vlastně dobrá, Šárko?“

Tato otázka zazněla z úst jednoho účastníka v úvodu mého prvního kurzu automatické kresby. Takže i vám bych ráda nyní uvedla pár příkladů, k čemu je automatická kresba dobrá.

Automatická kresba poskytuje jedinečný náhled na často nepřehlednou situaci.

Znáte to… Máte problém a jste v něm zamotaní až po uši. Už ani nevíte, kde ten problém začíná a kde končí. Jste v něm zacyklení a nemůžete se pohnout z místa.

Autor kresby může najít odpovědi na řadu svých otázek.

V tuto chvíli je vhodné si sednout k papíru a jednoduše problém nakreslit. Pro někoho to může znít zvláštně, ale pryč s předsudky. Proč by to přeci nemělo jít? 🙂

Díky automatické kresbě se může dotyčnému ulevit.

Často se pak po vykreslení problému stane, že se sám dotyčný diví,  jak je problém triviální. Poté úspěšně najde i jeho řešení a dotyčnému se uleví.

p1060825

Andělé

Všechno to začalo tak náhodou. Jednou v podvečer jsem seděla doma a přemýšlela co s načatým večerem. Vzala jsem do ruky pastelku, která mě oslovila jako první a v tu ránu se na čtvrtce přede mnou začal rýsovat obrázek anděla.

Užasla jsem nad kresbou, ale ještě více jsem byla překvapená nad vzkazem, který kresbu doprovázel. Od té doby anděly vykresluji a často je kresba doplněná vzkazem či poselstvím pro dotyčnou osobu, které je obrázek určený.

Mandaly 

p1060818

Na počátku kreslení mandal pomocí automatické kresby byla chvíle, kdy jsem si společně s neteří a synovcem kreslila všemožné malůvky.

Napadlo mě, proč obrázek, jenž může být plný nejrůznějších tvarů a barev, nenakreslit s určitým záměrem do kruhu.

Od té doby s radostí  a péčí kreslím mandaly, které mohu vytvořit  nejenom pro potěšení, povzbuzení ale i na podporu vnitřního klidu a další témata.

Vztahy

Vztahy vykresluji již delší dobu pomocí aurogramů, které jsem separtnersky-aurogram naučila na kurzu automatické kresby u Marcely Bakešové.

Každá barva pastelky má v kresbě svůj specifický význam, např. růžová značí nejenom lásku, niterné pocity a touhy, ale i ochotu pomáhat a být potřebný druhým lidem.

reg1Hnědá pastelka nese informaci o materiální stránce člověka a její důležitosti pro dotyčného.

Jednotlivé barvy tvoří komplexní kresbu, ze které lze vyčíst informace, které jsou naší mysli leckdy skryté, ale podvědomě se jimi řídíme (např. manipulace skrz materiální stránku nebo citového vydírání pomocí emocí dotyčného).

U vykreslení vztahu záleží jaké konkrétní barvy a s jakou intenzitou jsou zastoupeny. Poté lze z kresby vyčíst podrobnosti a vlivy jednotlivých účastníků vztahu.

PŘÍKLADY Z PRAXE 

I. Vztah ženy (24) a muže (27) 

Klientka mě poprosila, abych vykreslila vztah s jejím známým. Zajímal ji jiný úhel pohledu a chtěla se dozvědět o vztahu více informací.

Vztah těchto dvou lidí je opravdu pestrý. Žena (na obrázku vlevo) v tomto vztahu dává do vztahu maximum, co může dát. partnersky-aurogramVe vztahu se jednotlivé barvy různě protínají, příkladem je žlutá barva. Jedná se o krásnou shodu náhledu na život a životní postoje. Když jsou tito dva lidé spolu, je toto setkání naplněné porozuměním a stejným úhlem pohledu na problémy, život. Jde o vzájemné souznění, pochopení druhého a jeho problémů.

Fialová barva je zastoupená pouze u ženy a značí skvělou intuici. Žena v tomto vztahu moc dobře vnitřně cítí, co přesně má od muže (na obrázku vpravo) čekat. Občas se bojí si to přiznat, protože by jí to mohlo ranit.

U obou ve vztahu je dále zastoupená tmavě modrá barva – vyšší duchovní barva. Oba dva se snaží najít stejný duchovní řád, princip a čerpat ze vztahu zkušenosti, které potřebují k posunu na vyšší duchovní úroveň.

Světle modrá je vykreslena pouze u ženy a značí dobrý psychický stav vzhledem k tomuto vztahu. Vztah ji nijak nevyvádí z rovnováhy a z muže nemá těžkou hlavu.

Ráda by takový psychický stav dopřála i muži (na obrázku vidíme světle modrý ovál, který k němu zprava směřuje), ale neprotíná se s žádnou barvou muže. Muž o to, aby se cítil lépe než v současné chvíli, zatím nemá zájem.  Péče o muže z hlediska psychiky ze strany ženy se mu ale líbí a občas toho může využívat např. když cítí pocit samoty a myslí si, že celý svět je proti němu zaujatý. Žena ho v těchto situacích plně podporuje. Pozor, aby toho nezačal více a více využívat.

Světle zelená (vitalita) je zastoupená u obou. Žena v tomto vztahu disponuje skvělou vitalitou.

Muž však nemá tak skvělou vitalitu a hlavně ji čerpá od ženy prostřednictvím víry (mužova světle zelená= vitalita je napojená na žlutou barvu ženy=víra). Ve výsledku to znamená, že muž si dobíjí svoji vitalitu přes ženy postoj k životu a její nadhled.

Dělá to nenápadně, ale pozor na formu a množství energie, které mu žena touto cestou (žlutou barvou – náhledem na život atd.) umožňuje čerpat. Mohlo by se stát, že by žena mohla být více a více unavená, ale naopak vitalita muže by rostla.

Na obrázku je tento problém již zaznamenán pomocí tmavě zelená barvy (značí vztah k nemoci), která je u ženy napojená na žlutou barvu, ze které muž čerpá svoji vitalitu.  Jedná se o náznak energetického vysávání. Opatrně na formu  a množství energie, které muži žena posílá. Energetické vysávání se již projevuje u ženy tmavě zelenou barvou, která značí sklon k nemocem, ale zde i nedostatek energie (v tomto případě se může jednat o únavu, náhlé výkyvy emocí apod.).

Růžová barva je barvou lásky, něhy.  Z obrázku lze usoudit, že růžová barva se od ženy pomalu, ale jistě k muži kloní. Láskyplná náklonnost od ženy zde opravdu nechybí. Zajímavé však je, že se růžová barva u muže odklání úplně na druhou starnu od ženy. Může se jednat pouze o aktuální stav (nějaká nutkavá myšlenka). Doporučuji však prověřit, jak to skutečně muž se ženou myslí, aby ženu citově nepodvedl a neustále neuhýbal.

Oranžová u Michala značí emoce, nejedná rozumem, ale emocemi. Tyto emoce se mohou jevit jako kladně zaměřené, ale pozor Michal v tomto případě moc dobře ví co dělá a kam se „správnou“ emocí zamířit.

Malá černá kolečka u obou značí negativní povahové vlastnosti a zaujetí, co jeden ke druhému má. Barvy ale nejsou moc výrazné, ani se neprotínají, takže může jít pouze o směs pár špatných myšlenek o tom druhém ve vztahu.

II. Vztah ženy (23) a muže (36)

Klientka mě poprosila o vývoj svého partnerského vztahu. Během posledních dnů strávených s přítelem měla neblahý pocit, že se něco divného děje… 

Úterý 20.9.2016 – sezení ohledně budoucnosti vztahu

Žena (na obrázku vlevo)

 •  žlutá – dostatečná víra v samu sebe a ochota stát si za svými názory
  zari1světle zelená – dostatek vitality na konání svých činů, o kterých je žena přesvědčená a rozhodnutá
 •  hnědá – trochu strachu, jak to žena zvládne s penězi
 •  červená – popuzení v oblasti hrudníku/břicha –  žena ztrácí nervy a tyto ataky od muže jí již burcují k tomu, konala už na to nemáš nervy a tohle tě vyburcovalo konat
 • tmavě zelená – obavy z toho, kolik energie to ženu  bude stát.. Zase.. (situace se neustále opakuje)
 • oranžová – emoce, ze začátku to sezení probíhalo v klidu, ale nakonec žena usoudila, že bez emocí to vážně nepůjde.  Emoce nejsou však tak intenzivní. Ale zajímavé je, že k emocím ženu vyprovokoval muž černou šipkou, která od něj směřuje – muž chtěl ženu dostat emočně na lopatky, aby nebyla schopná jednat v klidu a s chladnou hlavou. Žena to však ustála bez nějakých větších emočních “ výlevů“
 • fialová – skvělá intuice – žena moc dobře ví, co po tomto sezení bude následovat a jak se případně bude vztah s mužem vyvíjet
 • tmavě modrá – skvělá duchovní úroveň – vyšší duchovní barva – muž ji chce ženě černou šipkou pošpinit/pošlapat
  – muž ženě v tomto okamžiku závidí, že na tom je najednou tak duševně dobře a má v sobě srovnané věci, co se týká jejich vztahu.
  – muži vrtá hlavou, jak to žena udělala, když on ji to nepovolil
 • světle modrá – hodně dobrý psychický stav
  – muž to nemůže vystát a soustředí se na to, aby tento pohodový stav zničil
  – žena ale nepodléhá a drží se
  – jeví se, že žena muže prokoukla se všemi jeho úmysly -> nemá však pocit, že by to měla  muži dát nijak „sežrat“ či se mu nějak mstít. Žena zde touží pouze po klidu.

Muž (na obrázku vpravo)

 • hnědá – strach o hmotu o zázemí, které mu žena poskytovala
  – muž má pocit, že se drží ženy sukně a ta ho kryje – o to má přijít?
  –  děsí se toho, že bude najednou na všechno sám i na chystání jídla, což doteď považoval za nepodstatné
  –  muž tu má silné majetnické sklony, co se týká vztahu k této ženězari1
 • oranžová – silné a zlé emoce a emoce, vydírání a sladké řeči
  – když nepomůžou sladké řeči, tak je muž zoufalý a emoce začínají ještě více gradovat -> psychické vydírání
  –  všechny emoce se v něm míchají a sám nechce pochopit všechny souvislosti a kope kolem sebe jako malé dítě
 •  červená – během sezení se ženě podařilo muže rozpálit doběla, navenek ale drží kamennou tvář a dělá, že mu je všechno jedno
  – vnitřně však muž chce podkopat ženy vitalitu (světle zelená) a i víru samu v sebe (žlutá) -> muž tam směřuje svůj hněv, agresi a jeho vnitřní nespokojenost a chce ženu zasáhnout do citlivých míst
  –  žena je ale plná takového klidu, že ji to nechává chladnou (nijak se nenechává nahlodat)
  –  žena je na toto jednání zvyklá a muž se po letech nezmohl na nic jiného než na toto divadlo
 • černá – když výčitky od muže nepomáhají, tak by ženu rád vydeptal (černá šipka do světle modré – znegativovat ženy skálopevný momentální psychický stav)
  –  na těle ženy se to mohlo projevit jako nevolnost od žaludku, celková nervozita, ale psychická odolnost zůstala pevná a ženy rozhodnutí také
  –  muž chce ženu psychicky rozložit a nejde mu to
  –  vyzkoušel už mnoho, co se psychického teroru týká a myslel si, že má vedle sebe naivku, která mu to stále skáče a skákat bude

Středa 21.9.2016

Žena (na obrázku vlevo)

 • skvělá vitalita (světle zelená) – dostatek energie na svá rozhodnutí a konání zari2
 • žlutá – dostatečná víra v sebe a svoje plány
 • světle modrá – skvělý psychický stav, velmi výrazný zákres této barvy
  – stav ženy = „nenechám se rozhodit“
 • tmavě modrá – výborná duchovní úroveň a i ochrana
  – v tomto obrázku lze konstatovat, že žena si zachovává svůj vnitřní klid pevný jako skála a ochota stát si za svým
 • fialová – jedna z nejvýraznějších barev u ženy značí skvělou intuici
  – žena v tomto vztahu moc dobře ví, co čekat a je na to připravená
 • růžová – dostatek výrazné sebelásky
  – žena se začíná mít ráda a nechce se nechat trápit jinými
 • tmavě zelená – značí nemoc nebo celkové oslabení
  – důležité u kresby tohoto vztahu je působení černé šipky od muže a tím vzniká tmavě zelená elipsa
  – na oslabení či vznikající nemoci má podíl z více než ze 75 % (aktuálně nemusí zrovna jít přímo o něco závažného, spíš o hodně velkou únavu,  která pak může přejít do nemoci, př. chřipka, angína, průdušky – „Už to nejde vydýchat.“)

Muž (na obrázku vpravo) 

 • oranžová – zlé, hnusné, sobecké emoce, které se šíří z nitra muže jako pichlavé jedovaté a vyděračské řeči k ženě
 • červená – agrese, snůšky řečí a zoufalé činy muže k sobě ženu připoutat
  – utápí se v agresi s myšlenkami, že je chudák        zari2
  – je to obrovské sobectví z jeho strany
  – není zde ani špetka náklonnosti nebo úcty, jenom pichlavá energie z mužova nitra a hledá místo, kam je přesně v ženě nasměřuje
 •  hnědá – obrovský strach o svoje majetky a statky
  – majetnické sklony vůči ženě –> „Chci tě vlastnit jenom já.“
  – ve vztahu, ale přeci druhý není majetek a to muži nedochází
 • černá – když to nejde ani spoustou negativních emocí, agresí ani zoufalstvím (čímž si snaží vydupat pozornost ženy a obdiv) z mužovi strany,  tak se pouští na dost tenký led a posílá na ženu útočné myšlenky typu : „Stejně si nikoho nenajdeš.“, „Myslíš, že máš na víc, ty hloupoučká?“ nebo „Měla by ses nad  sebou zamyslet.“
  – žena nad tím přemýšlí víc a víc a tyto myšlenky přejaté od muže si začne osvojovat
 • Muž si v tomto vztahu čas od času uvědomí, že to přehání, ale má tak obrovský strach, že by zůstal sám se sebou, tak na ženu zahraje divadlo typu největšího chudáka na světě
  – ženě začne předhazovat, jak to má těžké v životě, ale i s ní a tak žena dochází k názoru, že může být vlastně ráda, že s ní muž je, protože jiný by s ní z pohledu muže nevydržel
  – dále si muž vynucuje, aby žena k němu vzhlížela a byla mu vděčná za všechno co pro ni dělá

Čtvrtek 22.9.2016

Žena (na obrázku vlevo)

 • růžová – zdravá sebeláska
  – žena začíná myslet na sebe, není zde však žádná sobeckost
  – žena myslí na svoje dobro a lásku sama k sobě zde nachází zari3
 • oranžová – se ženou trochu cloumají emoce (lítost, případně pocity samoty), ale celkový stav ženy se tím nenechá nijak rozhodit
 • žlutá – víra v sebe a svoje rozhodnutí – stále dostatečně zakreslená
 • světle zelená – velké množství vitality
 • světle modrá – výborný psychický stav,  žena si stále drží svůj skvělý psychický stav
 • tmavě modrá – vyšší duchovní barva a dostatečná ochrana před zlými vlivy od muže
 • fialová – intuice
  – žena moc dobře ví, co přichází (fialová se protíná s oranžovou a černou barvou u muže)
 • tmavě zelená – malé kolečko zde znázorňuje únavu
  – stát si za svým a ještě se mít ráda je náročné, vzhledem k předchozím obrázkům je ale vidět, jak se tento vyrovnaný stav postupně ustaluje a sjednocuje

Muž (na obrázku vpravo) 

 • hnědá – muže děsí, že se o všechno musí postarat sám a libuje si ve svém materiálním založení
 • oranžová – zdá se, že se muži nedaří najít pravé místo, kam svoje negativní emoce protlačit, tak je zesiluje a přemýšlí, jak a kde je bude používat, aby ženu „zlomil“zari3
 • červená – od muže k ženě proudí negativní myšlenky a názory
  – muž je rozzuřený, zoufalý a plný agrese
  – žena si však tento stav muže nepřipouští k tělu, je vnitřně silná a má i ochranu před těmito vlivy
  – muž se snaží vymyslet způsob, jak ženu negací obalit tak, aby poslouchala pouze jeho
  – žena na to nemá nervy a nechce se negací zabývat
 • červené spirálky značí proudy myšlenek a výčitek, které muž posílá ženě
 •  černá – podobná situace jako u barvy červené – muž se věnuje pouze sám sobě a nezajímá ho, že žena v tomto vztahu má svůj vlastní názor na věc a chce  mít klid
 •  nejenom vnitřní klid a pevné rozhodnutí ženy (nijak se nezesměšňuje a stojí si za svým) přináší, že proud negace, agrese a výčitek na tebe téměř nemůže -> kolem ženy to vytváří dostatečnou ochranu

Mrkněte i na článek o automatické kresbě, který jsem o automatické kresbě sepsala pro časopis Integrace a inkluze Nakladatelství FORUM. Na co všechno ji můžeme využít a jak nám může pomoci?