Loading…

Bludy od bratrů mi motají hlavu

o9iy3w0Obrátila se na mě klientka s prosbou o pomoc. Trápí ji neustálé nutkavé negativní myšlenky. Když slyší houkat sanitku, tak si okamžitě začne myslet, že se někomu z blízkých něco stalo. Když sedí doma a odpočívá, tak z ničeho nic propadne myšlenkám, že její protějšek začne křičet a být nepříjemný. Ovšem žádná z myšlenek se neuskutečňuje a klientce už tyto bludy doslova motají hlavu.

Protože se klientka nachází daleko od mého působiště, zpracujeme tento problém přes médium (prostředníka).

Instruuji prostředníka a co nevidět si povídáme přímo s duší klientky. Podrobně se jí vyptávám, co je to za myšlenky, které ji trápí a co jí způsobují.

„Cítím z těch myšlenek beznaděj a smutek. Hučí mi je někdo do hlavy.“

Vyptávám se dál, kdo ty myšlenky produkuje a dává jí je do hlavy.

„Není to od nikoho žijícího. Jsou to 2 duše.“

Ptám se, zda s námi budou komunikovat.

„Nechce se jim.“ Tlumočí mi odpověď od duší, které se nachází u klientky, médium.

„Vůbec jim nevadí to, co tam dělají. Vypadají jako škůdci.“

Co je jejich účelem?

„Duše neodpovídají.“

Poslal je na klientku někdo?

„Ne. Znají se z minulosti.“

Ví klientka, proč přišly?

„Ne.“

Ublížila jim někdy?

„Asi jo.“

Ublížila oběma duším současně?

„Ano.“

V kolika životech?

„V jednom.“

Jsou u ní, aby jí to oplácely?

„Jo.“

Uvědomují si to?

„Ano.“

Můžeme se podívat na to, kvůli čemu u ní přesně jsou?

„Událost se stala v 16. století. Klientka je děvče a narodili se jí 2 bratři, kteří se v současnosti nachází u klientky a podsouvají jí špatné myšlenky do hlavy.

Otec bratrům věnuje velkou pozornost.“ Popisuje mi situace prostředník.

Pokládám otázku, zda klientce nepřipomíná otec v tomto příběhu někoho v současném životě?

„Je to současný partner klientky.“ Odpovídá médium.

Dál pokračujeme v příběhu.

„Otec má velkou radost, že se mu narodili kluci. Jsou to dvojčata a klientka na ně žárlí. Jsou mladší a dostává se jim mnohem větší pozornosti rodičů. Jsou to kluci a otec je má radši, protože to jsou synové. Přijde si méněcenně, protože je holka.

Klientka na ně žárlí a tu žárlivost vnímá hlavně v hlavě. Přichází o pozornost od rodičů a cítí vztek a nespravedlnost, že to tak je. Závidí bratrům i to, jak se na ně otec dívá.

Bratři ke klientce ale vzhlíží a poslouchají ji. Ona jim začne dělat naschvály a využívá toho, že ji poslouchají. Navádí je k různým lumpárnám, za které jsou biti. Chce dosáhnout toho, aby bratry neměl otec rád. Ten jim ale všechny lumpárny odpouští. Klientka cítí opět nespravedlnost, že to tak je.

Čas plyne a klientka vymýšlí další lumpárnu. Říká bratrům, ať si k nohám přidělají kámen a skočí do vody. V tu chvíli klientka cítí úzkost a uvědomuje si, že to přehnala. Oni si opravdu kameny přidělají k nohám a skočí. Umírají. Klientka nechápe, že to skutečně udělali a poslechli ji. Vůbec si neuvědomila, že má takovou moc a že ji bratři skutečně poslouchají.

Přibíhá otec, chce jim pomoct a klientce dává za vinu smrt synů a říká, že jí to nikdy neodpustí. Nadává klientce, která se cítí provinile a cítí nejenom smutek v hlavě, ale i strach v hrudníku.. Špatně se jí dýchá a celou ji svírá úzkost.

Uvědomuje si, že to přehnala, ale neví, co má dělat. Dál už nechce žít…

Přivazuje si k levé noze kámen a skáče do nohy. Lape po dechu. Nemůže se nadechnout. Cítí nepříjemné vlhko a tlak na noze, na které má připevněný kámen. Obklopuje ji voda a nemůže dýchat. Bolí ji kotník, cítí tupou bolest na koleni a brní ji plosky nohou. Cítí chlad po těle a umírá.“

Klientka si nyní uvědomuje, že duše se nachází u její hlavy právě proto, aby jí dávaly nejrůznější „rady“. Taky si uvědomuje, jak jsou duše bratrů poťouchlé a podsouvají jí do hlavy bludy, které jí motají hlavu.

Médium dohlíží na klientku, která si událost prochází opakovaně. Postupně klientce vina a další nepříjemné pocity opadávají a je schopná odpustit – jak sama sobě, tak i bratrům ze 16. století.

„Klientka se začíná cítit lehčí a všechno je prozářené světlem. Cítí velkou úlevu, je veselejší a šťastnější. Postupně odpadává i pouto mezi dušemi bratrů a klientkou. Odpouští si nejenom s bratry, ale i otcem (současným partnerem) ze 16. století.“

Vyptávám se prostředníka, jak ta situace vypadá?

„Všechno je hezky prosvícený a příjemný. Klientka se objímá s otcem i bratry ze 16. století. Všichni cítí úlevu a bratři jsou svobodní, protože je nic netíží.“

Vzájemně si všichni odpustili a duše bratrů mohou odejít tam, kam by měly. Prostředník mi začíná líčit situaci, která se odehrává.

„Bratři se modlí se a prosí anděla strážného, zda by je mohl odvést tam, kam patří. Přichází anděl.“

Vyptávám se, jestli pro duše bratrů můžeme ještě něco udělat?

„Ne. Loučí se s námi duše i anděl. Vidím světelný výtah, který je veze do světlého místa. Tunel pomalu mizí a mění se v prach. Oni jsou v tom světle a mají příjemný hřejivý pocit.

Nyní začínají andělé klientku čistit – posypávají ji bílým práškem a čistí jí uši, protože jí duše bratrů hučely do uší. Probíhá tam andělská čistka, bude to nějakou chvíli trvat a nemáme se do toho plést.“

Zjišťuji, jak dlouho to čištění bude probíhat?

„2 dny a mohou je provázet bolesti hlavy nebo únava. Je to v normě a klientka se nemá lekat. Tělo si musí projít očistou. Může se to to projevit i tak, že bude mít klientka víc špinavé uši, ale má si je jenom propláchnout vodou.“

Po celém sezení mi médium sděluje, že klientka cítí úlevu.

Klientka po čase dává vědět, že se jí skutečně pár dní po sezení více mastily uši a pobolívala ji hlava. Zanedlouho však tyto nepříjemné pocity úplně odezněly.

Po více jak půl roce se vyptávám přímo klientky, jak to nyní má s těmi nutkavými myšlenkami.

„Teďka je to v pohodě. V klidu. Všechno se to srovnalo a je to dobrý. Nutkavý myšlenky už nemám. Jsem v pohodě.“

Napsat komentář