Loading…

Všichni mi říkají, co mám dělat a já nemám dovolání!

„Sedím u svého pracovního stolu, přichází šéfka mojí šéfky Sylva se svým napruzeným odérem. Začíná přede mnou mávat s účtenkou, že ji mám někam schovat. Odvětím jí, že ta účtenka nepatří mně, ale někomu, kdo dělá vyúčtování. O tohle vyúčtování se nestarám. Vnímám tíhu v nohách, je mi horko a špatně se mi dýchá. Sylva […]